AKTIVITY

Společně vytváříme odpovědnější svět

V Praze se ve dnech 16. – 17. října 2019 uskutečnila mezinárodní konference “Občanská společnost v EU: perspektivy a výzvy”. K jejímu uspořádání spojily své síly a zdroje Nadace Partnerství, Spiralis, Nadace OSF, CERGE-EI a iniciativa Posilujeme Česko. 

Na akci vystoupili odborníci a aktivní lidé zabývající se rozvojem občanské společnosti v Maďarsku, Polsku, Slovensku, Rumunsku, Francii, Ukrajině a Česku a pojmenovali nejpalčivější hrozby pro občanskou společnost v zemích Evropské unie. 

Současně představili a diskutovali navrhovaná opatření směřovaná k orgánům EU s cílem zajistit větší podporu či ochranu na nadnárodní úrovni. 

Na tematických workshopech se účastníci seznámili s příklady z praxe, jak se daří prosazovat oprávněné zájmy občanů v nejrůznějších oblastech života.

Číst dál
Šance pro vizionáře, inspirátory, tahouny i dotahovače stojící v čele veřejně prospěšných komunit a neziskových organizací. 


Už 4. 12. otevíráme vzdělávací a rozvojový program LEADERSHIP ACADEMY.  

 • 8 dní tréninků, workshopů, přednášek, exkurzí, diskuzí,+ 4 hodiny mentoringu 
 • 16 nadšených profesionálů z byznysu i nezisku v roli lektorů a mentorů   
 • 15 vybraných účastnic a účastníků 
 • 3 místa konání  Broumov, Ostrava, Praha
 • ​prosinec 2019 - květen 2020

Podpoříme vás při startu nebo rozvoji vaší komunity nebo neziskové organizace. 
Registrační formulář vyplňte nejpozději do 26. 11. 2019

Číst dál

pozvánka na konferenci 

(for english click here)

Nadace Partnerství, Spiralis a Advokační fórum Nadace OSF zvou k diskuzi na konferenci s názvem Občanská společnost v  EU: perspektivy a výzvy. 

Kdy: 

16. října 2019 od 13 do 17 hodin

17. října 2019 od 9.30 do 15 hodin

Kde: Praha, CERGE-EI, Schebkův palác, Politických vězňů 1/936/7, 110 00 Nové Město

Součástí dvoudenního setkání ve dnech 16. a 17. 10.  jsou workshopy a diskuze

 

Číst dál

Zveme na mezinárodní konferenci Partnerství pro sociální podnikání - Role obcí, měst a krajů v podpoře sociálního podnikání 5. 9. 2019 v Praze.

Od zahraničních a českých odborníků se dozvíte:

 • Proč je sociální podnikání v ČR zatím vzácným jevem?
 • Jak tuto situaci mohou změnit obce, města a kraje?
 • Jak se sociálnímu podnikání daří jinde v Evropě?

Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz je hlavním hostem konference.

PROGRAM

REGISTRACE

Akci pořádají Platforma rozvoje NNO a Spiralis za podpory České spořitelny, Magistrátu hl. města Prahy, Evropského hospodářského a sociálního výboru a dalších partnerů.

Diskuze na téma evropanství a solidarita, pospolitost a různorodost se uskutečnila 9. října v prostorách Rakouského kulturního fóra v Praze.
Moderátorka a publicistka Kateřina Jonášová v úvodu uvedla, že demokracie zažívá nenápadnou demontáž a zeptala se řečnic, jaký je jejich postoj k této situaci.
Jako první se vyjádřila ředitelka Spiralis Jolana Turnerová. Útoky proti neziskovým organizacím a občanské společnosti jako celku sílí. Zmínila, že pramení často z neznalosti fungování této sféry.

„Je tedy úkolem nás, lidí z neziskovek mluvit o tom, co děláme, za jakých podmínek a s jakým dopadem na celou společnost“, řekla Turnerová a představila osvětovou kampaň na podporu neziskových organizací POSILUJEME ČESKO. Kampaň organizuje Spiralis ve spolupráci s dalšími 20 významnými a střešními neziskovými organizacemi a je reakcí na současnou situaci ve společnosti. Vyvrcholení kampaně je plánováno na 10. prosince, kdy slavíme 70. výročí podpisu Deklarace lidských práv. Turnerová dále upozornila na celoevropskou MEGA campaign, která má nasvítit význam organizované občanské společnosti napříč Evropou s výzvou #NoDayWithouUs.

Číst dál
Hybatelé sociální ekonomiky vystoupili na mezinárodním fóru Solidární Česko

Více než 140 lidí aktivních v sociální ekonomice se zúčastnilo mezinárodní konference Solidární Česko – Fórum lídrů a lídryň sociální ekonomiky/ Connected Czechia - Social Economy Leadership Forum . Akci 2. května 2018 uspořádaly Spiralis a platforma Spektrum rozvoje žen v prostorách ekonomického institutu CERGE-EI v Praze.

 

Na konferenci vystoupily české a americké osobnosti působící v sociálním byznysu. Diskutovaly především o hodnotách dnešní společnosti, solidaritě a možnostech spolupráce.

Jsme průvodcem lidí, kteří mění věci kolem nás k lepšímu. Lidí, kteří si všímají problémů a výzev a sami přicházejí s řešením. Zkušeností sbírají doma i v zahraničí. Tím, co dělají, inspirují ostatní. To jsou podle nás lídři dnešní společnosti. A proto pořádáme i tuto akci, která vytváří prostor pro setkání lídrů z různých prostředí”, uvedla Jolana Turnerová, ředitelka Spiralis na úvod konference.

 

Jak vypadá solidarita na americký způsob představila viceprezidentka American Friends of the Czech Republic Kristyna Pellouchoud Driehaus takto:  Filantropie je v americké mentalitě hluboce zakořeněna. Od počátku 19. století zažila Amerika mnoho migračních vln. Vznikaly náboženské a národní spolky, neziskové organizace. Ty pomáhaly svým krajanům se zabydlováním se v nové vlasti. Po integraci pak tito krajané sami podpořili své organizace, svou komunitu a celou společnost.  Tímto se stala filantropie nedílnou součástí americké kultury.”   

Číst dál
Forum lídrů a lídryň sociální ekonomiky
Mezinárodní konference pro společensky prospěšné podnikavce

Kdy: 2. května 2018, 9:00 – 17:30,

Kde: Schebkův palác, Praha

O čem se bude diskutovat:
 • Kdo jsou vůdčí osobnosti dnešní sociální/solidární ekonomiky.
 • O možnostech, jak dnes získat podporovatele, pozornost médií a veřejnosti.
 • Jak může partnerství dobroziskovky s firmou kultivovat firmu i společnost.
 • Proč ve vedení společensky prospěšných aktivit potkáváme více žen.
 • O bariérách, výzvách a podpoře ženského lídrovství
 • O příkladech, které mohou být inspirací a zdrojem energie pro nás ostatní.
Diskutovat budou:

Zástupci významných společností, ať už komerčních či neziskových, státní správy a filantropové z ČR a USA, reprezentující organizaci American Friends of the Czech Republic (AFOCR),

Číst dál

Platforma rozvoje NNO, kterou vede Spiralis, a která pomáhá neziskovým organizacím zorientovat se v “džungli” nové legislativy, pořádá regionální seminář pro neziskové organizace z Prahy a okolí. Tentokrát se zaměří na dnes velmi aktuální témata, a to problematiku GDPR a EET. Pokud tedy již vyslovení těchto zkratek ve vás probouzí  nejistotu, stres či další negativní pocity, neváhejte a přihlaste se na tento seminář.

Kdy: sobota, 17. 3. 2018
Kde: Praha, Palác YMCA, Na Poříčí 12, 5. patro, místnost č. 549

Program semináře:
9:30 – registrace a přivítání
10:00 – 13:00 GDPR a ochrana osobních údajů v neziskových organizacích
Mgr. Ivana Rosenzweigová, expertka na legislativu
JUDr. Lenka Deverová, advokátka
Základní principy GDPR. Vymezení osobních údajů, odpovědnost a role správce a zpracovatele. Díky případovým studiím a skupinové práci na konkrétních případech porozumíte „logice“ nařízení GDPR a budete vědět, co vše je třeba udělat ve vaší organizaci pro to, abyste fungovali v souladu s tímto nařízením.

Číst dál