SOLIDÁRNÍ EVROPA - JSME EVROPANÉ NEBO JENOM ČEŠI?

Společně vytváříme odpovědnější svět

SOLIDÁRNÍ EVROPA - JSME EVROPANÉ NEBO JENOM ČEŠI?

Diskuze na téma evropanství a solidarita, pospolitost a různorodost se uskutečnila 9. října v prostorách Rakouského kulturního fóra v Praze.
Moderátorka a publicistka Kateřina Jonášová v úvodu uvedla, že demokracie zažívá nenápadnou demontáž a zeptala se řečnic, jaký je jejich postoj k této situaci.
Jako první se vyjádřila ředitelka Spiralis Jolana Turnerová. Útoky proti neziskovým organizacím a občanské společnosti jako celku sílí. Zmínila, že pramení často z neznalosti fungování této sféry.

„Je tedy úkolem nás, lidí z neziskovek mluvit o tom, co děláme, za jakých podmínek a s jakým dopadem na celou společnost“, řekla Turnerová a představila osvětovou kampaň na podporu neziskových organizací POSILUJEME ČESKO. Kampaň organizuje Spiralis ve spolupráci s dalšími 20 významnými a střešními neziskovými organizacemi a je reakcí na současnou situaci ve společnosti. Vyvrcholení kampaně je plánováno na 10. prosince, kdy slavíme 70. výročí podpisu Deklarace lidských práv. Turnerová dále upozornila na celoevropskou MEGA campaign, která má nasvítit význam organizované občanské společnosti napříč Evropou s výzvou #NoDayWithouUs.

„Místo toho, abychom ocenili, co všechno se v ČR vybudovalo díky členství v EU, soustředíme se na zavádějící kauzy jako máslo, tuzemák atd. “, uvedla svou řeč zkušená diplomatka, emeritní ministryně a velvyslankyně Milena Vicenová. Sama se mnohokrát setkala s dezinformacemi ohledně Evropské unie a centrály v Bruselu. Ve velmi praktické prezentaci názorně uvedla na pravou míru řadu mýtů, které v české společnosti panují. Zdůraznila, že Evropská unie je pro ni zárukou míru, který ve členských zemích více než 70 let panuje. A sama inspirovala konkrétní příklady, jak čelit argumentačním faulům a protievropské rétorice. Upozornila na webovou stránku www.mapaprojektu.cz, kde se lze seznámit, kde a jak evropské dotace pomáhají.
V publiku byla mimo jiné Zuzana Brzobohatá, členka Evropského hospodářského výboru, která do debaty přispěla svými bohatými zkušenostmi z výkonu funkce europoslankyně, kterou byla až do roku 2014.

Další hostkou, která se vyjádřila k tématu solidarity, byla hlasová virtuoska Ridina Ahmedová. Na svém osobním příběhu ilustrovala nelehkou situaci migrantů. Narodila se ve smíšeném česko-súdánském manželství a říká o sobě, že je hrdou dcerou migranta. „Lidé v mé rodině jsou opravdu velmi rozdílní. Jsem vděčná, že jsem svět mohla nahlédnout z více úhlů. Nesmírně si vážím veliké sounáležitosti rodiny. Naučila jsem se nesoudit, to je pro mě jediný způsob, jak se s jinakostí vypořádat, “ vysvětluje svůj postoj Ahmedová, ředitelka spolku Hlasohled. Věnuje se také projektu Zpěvomat, který přináší živý zpěv do veřejných prostor ve městech. „Mým přáním je, abychom si vzájemně dokázali vytvořit blízkost nezávisle na tom, jak různí jsme.“ Na závěr akce diváky proměnila ve zpěváky. Hlas každého přítomného se mohl svobodně projevit a formou trojzpěvu vytvořila souznění všech.   


Setkání se zúčastnilo bezmála dvě desítky diváků. Akci uspořádala nezisková organizace  Spiralis, Spektrum rozvoje žen a Platforma rozvoje NNO v rámci Festivalu demokracie.