Finále 6. ročníku Leadership Academy

Společně vytváříme odpovědnější svět

Finále 6. ročníku Leadership Academy

„LEADERSHIP ACADEMY je prémiový informační vesmír“, míní absolvent

Picture

V pátek 17. března proběhlo v prostoru Amerického centra v Praze finále šestého ročníku Leadership Academy Spiralis aneb Přehlídka prospěšných projektů. V rámci něj představovalo přes 23 absolventek a absolventů z různě zaměřených neziskových organizací své společensky prospěšné projekty. Škála témat představených účastníky byla skutečně široká, iniciativy zahrnovaly témata od pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, aktivizace seniorů či paliativní péče, přes vzájemnou podporu v rámci LGBTQ+ komunity a podporu pro rodiče, kteří přežili své děti až po rehabilitace v rámci domácího prostředí, komunitní centra pro rodiny s dětmi, či komunitní zahrady.
 
Podporující porota

Projekty hodnotila porota skládající se zástupců velvyslanectví a firemního, neziskového, a veřejnosprávního sektoru,. Konkrétně porotu tvořila Helena Vágnerová z Velvyslanectví USA z Praze, Jan Bruder ze společnosti Legal Systems, Petr Rachůnek, zástupce MČ Prahy 1 a Jolana Turnerová, ředitelka Spiralis. Porota poskytovala absolventům zpětnou vazbu z různých pohledů ohledně realizovatelnosti záměrů projektů, jejich dopadů a jejich společenské prospěšnosti. Zároveň porotci vzájemně propojovali absolventy akademie s osobami a organizacemi, které mohou nadále přispět k rozvoji jejich záměrů. Účastníky osobně pozdravila zástupkyně hlavního partnera akademie kulturní atašé Natalie Wilkins z Velvyslanecví USA v České republice a vyjádřila radost z možnosti podporovat v Česku rozvoj občanské společnosti, občanské iniciativy, neziskové organizace a lidi, kteří se s odvahou pouští do aktivního zlepšování svého okolí.
 
Přínosná akademie

Absolventky a absolventi si od září 2022 do března 2023 prošli čtrnácti intenzivními dny vzdělávání a zdokonalování se ve znalostech k úspěšnému lídrovství a mentoringem ve spolupráci s ČSOB. Vedle bloků Emoční leadership, Dobrovolnictví, Vyjednávání, Jak navedení nebýt sám, aj. absolvovali také blok Péče o lídrovství s ředitelkou Czech & Slovak Museum & Library v Cedar Rapids v USA. V průběhu prezentací všichni zdárně představili své záměry a identifikovali potřeby a plány nutné pro další rozvoj a lepší fungování svých organizací nebo projektů, vycházejících z poznatků získaných v průběhu Leadership Academy. Z reakcí účastníků byl znát vděk za možnost se akademie účastnit a opakovaně zmiňovali, v čem pro ně akademie byla přínosná. Ve svých závěrečných prezentacích nastínili nejen přímou práci s komunitou, ale i její dopad na okolí, na město, na klima ve společnosti.
 
Oceňovaný mentoring a networking

Mimo jiné oceňovali účastnice a účastníci do velké míry networking, ať už v podobě diskuze nad společnými problémy: „Chci zmínit především networking, jsem hrozně ráda, že jsme se tu mohli potkat a mohli si tu povídat a řešit společné problémy. Mohli jsme se bavit o tom, jak se tvoří webové stránky a proč nám nefunguje Word Press a za to jsem moc ráda, protože je fajn slyšet, že v tom člověk není sám.“ nebo v přímém propojení iniciativ absolventů: „Alena nás pozvala do jejich rodinného centra mezi děti, abychom vykládali o tom, co děláme. Nám se strašně ulevil, protože jsme mohli ukázat, že naši psi určení k hledání pohřešovaných osob, jsou naprosto specifický a senzační a nemusí se jich bát. To spojení se povedlo díky Miriam, díky Jolaně, díky Spiralis.“

Celkově byla atmosféra na setkání velmi příjemná, na projektech byl znát velký kus odvedené práce a hodně z nich porotu až dojalo a potěšilo tím, jak promyšleně nově pasovaní lídři pomáhají svému okolí.

„Vysokou školu lídrovství“, jak půlroční seberozvojové akademii říkají účastníci, absolvovali lidé aktivně se podílející na rozvoji občanské společnosti. Akademii úspěšně dokončilo 23 lidí. Nabité znalosti a získané kompetence budou mít vliv na jejich bezprostřední komunitu a kolegy, kteří tvoří 2500 lidí, okruh klientů a podpořených těmito organizacemi čítá okolo 50 000 lidí.
 
Absolventi*tky 6. ročníku LEADERSHIP ACADEMY SPIRALIS zkvalitňují chod těchto neziskových organizací a prospěšných komunit:
 • Aranžérie
 • Asociace Podnikavé Česko
 • Berounská zeleň
 • České galerie, z.s.
 • Česko.Digital
 • Český červený kříž
 • Dlouhá cesta, z. s.
 • EDUin
 • Hometherapy rehabilitace z.ú.
 • InBáze z.s.
 • K.R.A. Litoměřice z.s.
 • Komunitní zahrada Kadaň
 • Matertera, z.s.
 • MigAct​
 • Nadace Via
 • Palliare Carpe Diem, z. ú.
 • Prague Bears, z.s.
 • Probuďme Nusle, z. s.
 • Rodinné centrum K2 - Klub K2, o.p.s.
 • Rozběháme Česko, z.ú.
 • SaR Ústecko / JCAC CZ
 • Sparťanští vozmeni, z.s.
 • Společnost E
 • Škola můj projekt, z.ú.
 • Ukrajinská iniciativa jižní Moravy
 • Ukrajinské centrum v Brně
 • ŽIVOT 90, z.ú.
Děkujeme všem, kteří vyjadřují RESPEKT lidem v neziskových organizacích a zapojují se do iniciativy Posilujeme Česko.
Podporu a rozvoj lidem ve vedení prospěšných neziskových organizací můžeme poskytovat díky našim partnerům Velvyslanectví USA v Praze, SocioRating Institute, ComAp, Pražský inovační institut, ČSOB a National Czech & Slovak Museum & Library(USA)
ABSOLVENTI O SPIRALIS

·        „Děkuju Spiralis za to, že mi umožnili se potkat se spoustou báječných lidí, kteří mě inspirovali během každého setkání a děkuju za to, že jsem si mohla urovnat svoje myšlenky, že se učím pracovat mnohem lépe se svými funkcemi a děkuji za nově vzniklá přátelství“

·         „Na závěr bych chtěla poděkovat Spiralis, že jsem se setkání mohla účastnit. Chci zmínit především networking, jsem hrozně ráda, že jsme se tu mohli potkat a mohli si tu povídat a řešit společné problémy. Mohli jsme se bavit o tom, jak se tvoří webové stránky a proč nám nefunguje Word Press a za to jsem moc ráda, protože je fajn slyšet, že v tom člověk není sám.“

·         „Chtěl bych moc poděkovat Spiralis, protože jsem hrozně rád, že jsem tu mohl být a otevřeli se mi dveře k opravdu prémiovému informačnímu vesmíru. Já jsem ještě zdaleka nevstřebal všechno, co jsem tady nasál, ale myslím, že už můžu konstatovat, že mě to vyslalo na cestu vpřed a dál.“

·         „Alena nás pozvala mezi děti, kdy jsme mohli vykládat o tom, co děláme a nám se strašně ulevilo. Mohli jsme ukázat, že ty psi jsou naprosto specifický a senzační. To spojení se povedlo díky Miriam, díky Jolaně díky Spiralis.“

·         „Děkuju mockrát Spiralis, protože od toho podzimu jsem hodně razantně změnila některé věci ve svém životě. Byl to vlastně i první impuls, abych dosáhla všeho, co chci, tak potřebuju mít víc energie.“