Globus Lepší svět a Spiralis pomáhají v koronakrizi rodinám dětí s postižením

Společně vytváříme odpovědnější svět

Globus Lepší svět a Spiralis pomáhají v koronakrizi rodinám dětí s postižením

PEČUJÍCÍ HRDINOVÉ

Rodiny získaly 2600 hodin na udržení zaměstnání a péči o další děti

V souvislosti s první vlnou pandemie Covid-19 se v České republice uzavřely speciální školy a stacionáře pro děti s těžkým hendikepem, které potřebují 24hodinovou péči. Děti zůstaly ze dne na den  doma, zaměstnaní rodiče se změnili v rodinné pečovatele na plný úvazek.  Hrozilo, že rodiče přijdou o práci, že vícečlenné rodiny nezvládnou náročnou péči o hendikepované dítě  kombinovanou  s péčí o  další děti. Na kritickou situaci se rozhodla reagovat organizace Spiralis a s finanční podporou 500 000 korun z celorepublikového programu Globus Lepší svět pomohla rodinám dětí s velmi závažným hendikepem.  Celkem 57 rodin z celého Česka  si mohlo od  května  do července 2020 zaplatit 2600 hodin osobní asistence pro své děti. Získaný čas 20 % rodičů využilo k plnění pracovních povinností, ostatní obdarovaní čas strávili péčí o další potomky, návštěvou lékaře, rekonvalescencí, nákupem, spánkem.

 „Vážíme si pozornosti, kterou společnost Globus věnuje pečujícím rodičům. Jedná se o významný signál na cestě k respektovanému postavení pečujících v naší společnosti. Ve Spiralis ‘pečujícím hrdinkám a  hrdinům’, jak je nazýváme, dlouhodobě pomáháme překonávat překážky a uplatnit svůj potenciál i mimo rodinu ve prospěch všech, například v charitativních organizacích. Z velkého množství zájemců o příspěvek na osobní asistenci z programu Globus Lepší svět jsme vybrali rodiny s dětmi s vážným hendikepem, To, že dosáhly na osobní asistenci, je pro ně v těchto náročných časech doslova záchranou “, říká autorka podpůrného programu pro rodinné pečující Pečovat a Žít a ředitelka Spiralis Jolana Turnerová.

“Sama jsem hendikepovaná maminka a o to víc je pro mě péče o hendikepovanou dceru náročnější. Ze všeho nejvíce mi pomáhá odpočinek, když vím, že je o Sofinku chvílí mimo mně dobře postaráno a já se můžu ‘nadechnout’. Radost mi mé dítě dělá každý den, děkuji Vám”, hodnotí získanou pomoc Edita ze Zlínska. 

 

“Jsem samoživitelka a mám 17letou těžce zdravotně postiženou dceru a zdravého 7letého syna. Osobní asistence mi pomáhá v tom, že se můžu věnovat jen jednomu dítěti, protože každé má úplně odlišné potřeby. Moc vám děkuji za pomoc, moc si toho vážím”, reaguje na podporu Jolana z Třebíče.

Globus Lepší svět - celorepublikový grantový program pomáhá organizacím, které chtějí uskutečnit i menší veřejně prospěšné projekty ve svém okolí.  

Spiralis od roku 1999 kultivuje občanskou společnost, profesionalizuje charitativní organizace, zasazujeme se o příznivé podmínky pro jejich činnost a podporujeme rozvoj aktivních občanů. Vytváří příležitosti k propojování a vzájemné podpoře lidí napříč celou společností s cílem budovat svobodné a demokratické Česko. O roku 2018 podporuje rodinné pečující v rámci akademie Pečovat a žít. pecovatazit.cz 

Rodinné pečující můžete podpořit i vy ZDE

Globus Pečující hrdinové