PEČUJÍCÍ HRDINOVÉ*KY

Společně vytváříme odpovědnější svět

PEČUJÍCÍ HRDINOVÉ*KY

EMOČNÍ LÁZNĚ PRO RODIČE DĚTÍ S POSTIŽENÍM

Až 1100 hodin na osobní asistenci pro rodiny děti s hendikepem

Nejen pečovat, ale i důstojně žít si zaslouží každý pečující.  Zažíváte-li nejistotu a každodenní silný tlak na své duševní i tělesné zdraví. Je čas na změnu. 

Dopřejte si ON-LINE emoční lázně - rozvojový program PEČUJÍCÍ HRDINOVÉ*KY Spiralis v hodnotě 20 000 Kč bezplatně. Provedeme vás cestou, na které se naučíte, jak hýčkat sebe i své blízké, zatímco o vaše děti bude postaráno.  

Proč do programu vstoupit? Uvědomíte si, že v tom nejste sami. zažijete pocity souznění a pospolitosti a především si výrazně posílíte svou emoční odolnost.   

REGISTRACE SPUŠTĚNA ZDE
Hlásit se můžete do 24. září 2021, nebo do vyčerpání kapacity..

Co vás čeká v 11 setkáních:
» Úvodní seznamka s lektorkami a účastníky programu - 1 setkání
» Emoční posilovna - unikátní certifikovaný program Hledej uvnitř sebe - 7 setkání
» Komunikační fitness - jak mluvit s lidmi v rodině, na úřadech... tak, abychom si rozuměli -  2 setkání
» Finále - diskuze - co se podařilo, postřehy k programu, jak dál pečovat a důstojně žít - 1 setkání

Poskytujeme jednorázový příspěvek na osobní asistenci v době konání kurzu - 4000 Kč.
Program zahájíme 1.10. Závěrečné setkání je 16.12.2021.

Termíny a časy jednotlivých on-line setkání ZDE.

Emoční posilovna  - unikátní program Hledej uvnitř sebe spoluvytvářeli uznávaní světoví neurovědci - Richard Davidson a zakladatel pojmu emoční inteligence Daniel Goleman. Program nabízí neurologicky ověřené techniky pro každodenní použití a přinášejí reálnou změnu v mozku.

Konkrétně dochází k rozvoji těchto kompetencí emoční inteligence

  • Všímavost – základ pro rozvoj emoční inteligence
  • Sebeuvědomění – schopnost vnímat své pocity a to, jak mě ovlivňují, schopnost registrovat i jemné podprahové myšlenkové pochody a k čemu mě podvědomě směřuji
  • Sebeovládání – schopnost korigovat své prožívání a budovat odolnost, schopnost zvládat stres
  • Sebemotivace – schopnost motivovat se i v náročných situacích, rozvíjet vlastní vizi, schopnost nalézt a udržet se ve „flow“ – úplného pohroužení do určité činnosti
  • Empatie – schopnost vcítění do druhých, porozumění jejich potřebám a to i ve chvílích konfliktu, schopnost hledat vhodné řešení pro obě strany
  • Komunikace a vůdcovství – schopnost uplatnit veškeré dosud zmíněné faktory k co nejefektivnější komunikaci, inspiraci, ovlivňování a vedení druhých.

Tímto blokem provází certifikovaná lektorka Irena Swiecicki.

Komunikační fitness aneb  jak jednat s lidmi v rodině, na úřadech, ve zdravotnických zařízeních, tak, abychom si vzájemně rozuměli. 

  • Efektivní komunikace –  jak sdělit, co potřebuji/ jak vnímat, co skutečně druzí sdělují. 
  • Vyjednávací a přesvědčovací techniky – role, které zastáváme.
  • Manipulace v komunikaci – druhy manipulace a její identifikace v sociálních interakcích. Obecné zásady pro úspěšnou komunikaci.
  • Budování důvěry – vztahy se zájmovými skupinami: se zdravotníky, dobrovolníky, dárci, podporovateli, institucemi.  

Tímto blokem provází lektorka komunikace a prezentace Miriam Vránová 

 

Podobný program spouštíme již podruhé - už v loňském roce jsme mezi Vás rozdělili půl milionu:

V souvislosti s první vlnou pandemie Covid-19 se v České republice uzavřely speciální školy a stacionáře pro děti s těžkým hendikepem, které potřebují 24hodinovou péči. Děti zůstaly ze dne na den  doma, zaměstnaní rodiče se změnili v rodinné pečovatele na plný úvazek.  Hrozilo, že rodiče přijdou o práci, že vícečlenné rodiny nezvládnou náročnou péči o hendikepované dítě  kombinovanou  s péčí o  další děti. Na kritickou situaci se rozhodla reagovat organizace Spiralis a s finanční podporou 500 000 korun z celorepublikového programu Globus Lepší svět pomohla rodinám dětí s velmi závažným hendikepem.  Celkem 57 rodin z celého Česka  si mohlo od  května  do července 2020 zaplatit 2600 hodin osobní asistence pro své děti. Získaný čas 20 % rodičů využilo k plnění pracovních povinností, ostatní obdarovaní čas strávili péčí o další potomky, návštěvou lékaře, rekonvalescencí, nákupem, spánkem.

 „Vážíme si pozornosti, kterou společnost Globus věnuje pečujícím rodičům. Jedná se o významný signál na cestě k respektovanému postavení pečujících v naší společnosti. Ve Spiralis ‘pečujícím hrdinkám a  hrdinům’, jak je nazýváme, dlouhodobě pomáháme překonávat překážky a uplatnit svůj potenciál i mimo rodinu ve prospěch všech, například v charitativních organizacích. Z velkého množství zájemců o příspěvek na osobní asistenci z programu Globus Lepší svět jsme vybrali rodiny s dětmi s vážným hendikepem, To, že dosáhly na osobní asistenci, je pro ně v těchto náročných časech doslova záchranou “, říká autorka podpůrného programu pro rodinné pečující Pečovat a Žít a ředitelka Spiralis Jolana Turnerová.

“Sama jsem hendikepovaná maminka a o to víc je pro mě péče o hendikepovanou dceru náročnější. Ze všeho nejvíce mi pomáhá odpočinek, když vím, že je o Sofinku chvílí mimo mně dobře postaráno a já se můžu ‘nadechnout’. Radost mi mé dítě dělá každý den, děkuji Vám”, hodnotí získanou pomoc Edita ze Zlínska. 

 

“Jsem samoživitelka a mám 17letou těžce zdravotně postiženou dceru a zdravého 7letého syna. Osobní asistence mi pomáhá v tom, že se můžu věnovat jen jednomu dítěti, protože každé má úplně odlišné potřeby. Moc vám děkuji za pomoc, moc si toho vážím”, reaguje na podporu Jolana z Třebíče.

Globus Lepší svět - celorepublikový grantový program pomáhá organizacím, které chtějí uskutečnit i menší veřejně prospěšné projekty ve svém okolí.  

Spiralis od roku 1999 kultivuje občanskou společnost, profesionalizuje charitativní organizace, zasazujeme se o příznivé podmínky pro jejich činnost a podporujeme rozvoj aktivních občanů. Vytváří příležitosti k propojování a vzájemné podpoře lidí napříč celou společností s cílem budovat svobodné a demokratické Česko. O roku 2018 podporuje rodinné pečující v rámci akademie Pečovat a žít. pecovatazit.cz 

Rodinné pečující můžete podpořit i vy ZDE

Globus Pečující hrdinové