AKTIVITY

Společně vytváříme odpovědnější svět

Spolupráce firem a dobroziskovek 

Kdy: 22. listopadu 2017 od 12:30 do 17:30 hodin

Kde: O2, Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4-Michle

 

O co jde:

Diskuze o tom, jak prezentovat firmám působícím na českém trhu společensky aktuální témata, která neziskové organizace řeší, jak mezi představiteli/-kami firem a neziskových organizací komunikovat, či jaká jsou očekávání na straně firem a jaká na straně NNO.

Z pohledu firem i neziskových organizací budeme hledat odpovědi na otázku, která zní jednoduše: jak vypadá efektivní CSR (Corporate sociale responsibility) a jak efektivní spolupráce s NNO? Zaměříme se na to, v jakých úrovních se spolupráce může odehrávat a jaká témata jsou pro společnost klíčová natolik, aby se firmy a neziskový sektor staly spojenci a skutečně naplňovaly principy odpovědnosti a udržitelnosti.

Kdo vystoupí:

Diskuzi vede Alena Líškay Králíková, expertka na komunikaci a CSR (Byznys pro společnost). Pozvání přijali manažerky a manažer významných mezinárodních korporací Anna Kačabová, ředitelka Nadace O2, Marie Mališková, CSR manažerka O2, Karolína Kříženecká, vedoucí útvaru komunikace společnosti Hochtief CZ, a Tomáš Pavlík, manažer komunikace a CSR MOL Česká republika. Program zde.

Číst dál
Existují čistě ženské a mužské profese? Jakou roli hraje toto onálepkování při volbě povolání? Jak se měří hodnota práce? Přesně takové otázky si teď kladou Norové.

Ženy v armádě a muži ve školkách může někomu znít jako zpráva ze žánru sci-fi. Ne tak v Norsku. Dlouhodobě se zde snaží stírat rozdíly mezi uplatněním žen a mužů ve společnosti. A výsledky mají značné. Ovšem z jejich pohledu stále neuspokojivé. To potvrdila i Goro Ree-Lindstadová,ředitelka Centra pro rovnost (Likestilling Senteret) sídlícím v Hamaru, městě vzdáleném hodinu cesty vlakem z Osla.

Snahou norské vlády, která Centrum finančně podporuje, je zdolat všechny stereotypy, jak jsou obě pohlaví navzájem odlišná nejen v souvislosti s kariérou. Většina moderního světa se dnes shodne na tom, že žena nepatří jen do kuchyně nebo k dětem a kromě starosti o domácnost má právo na vlastní kariéru a realizaci. To ale zdaleka nestačí.

Ree-Lindstadovou trápí například to, proč stále holčička znamená automaticky růžovou barvu a chlapec modrou? Proč učitelé v předškolních zařízeních oslovují děvčátka princezno, miláčku a dalšími zdrobnělinami a chlapce jménem? Proč v dětských knížkách je z deseti jen jedna s hlavní dívčí hrdinkou a v ostatních kralují už jen kluci?

Číst dál
fórum chce přispět i k ukončení chudoby

V Praze se v pondělí 5. června 2017 koná mezinárodní konference u příležitosti Světového dne životního prostředí s názvem „Fórum evropské občanské společnosti pro udržitelný rozvoj – názory a praxe v České republice“. Zástupci Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) Brenda King, Roman Haken a Bedřich Moldan zde poprvé české veřejnosti představí Fórum evropské občanské společnosti pro udržitelný rozvoj. Do této platformy se mohou zapojit i české organizace a iniciativy napříč spektrem občanské společnosti, které spojuje stejná mise, a to přispět k provádění Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Tedy tzv. 17 cílů udržitelného rozvoje. To v praxi znamená, že budou její aktivity směřovat k ukončení chudoby ve světě, prosazování prosperity pro všechny a ochraně přírodních zdrojů planety a také propagovat tato poselství. Na konferenci evropští experti představí konkrétní návrhy řešení a budou je diskutovat s českými odborníky.

„Nově vzniklé Fórum iniciuje dialog občanských iniciativ a organizací na národní úrovni s evropskými tvůrci politik. Tato konference nabízí konkrétní příležitost pro českou odbornou veřejnost získat aktuální informace o směřování evropské politiky a vyjádřit své názory k udržitelnému rozvoji. Věřím, že tuto jedinečnou příležitost aktivně využije“, vysvětluje význam konference Roman Haken, člen EHSV – jeden z organizátorů a řečníků konference.

Číst dál
Mentoři z byznysu pomáhají ženám při startu sociálních podniků

Nový Jičín 20. dubna 2017 - První dvě desítky žen z Novojičínska úspěšně absolvovaly půlroční vzdělávací program sociálního podnikání s názvem ROZVÍJÍM SVŮJ SVĚT, který v místním renomovaném Rodinném centru Provázek uspořádala organizace Spiralis. Nový Jičín experti Spiralis vybrali jako první z šesti měst České republiky, kde se unikátní rozvojový kurz uskuteční.

Podmínkou přijetí do programu byla zkušenost žen s dobročinnými aktivitami nebo záměr se jim v budoucnu věnovat. Ženy, které prošly výběrovým řízením, si pod vedením odborníků vytvořily mapu vlastních životních úspěchů, naučily se, jak založit a vést sociální podnik a díky tréninku komunikačních dovedností překonaly strach a nyní dokáží přirozeně prezentovat svůj projekt před kamerou či na veřejnosti. A to vše bezplatně díky podpoře ESF OPPZ a MPSV ČR včetně hlídání dětí. Naučit ženy, matky, aktivně si vytvářet příležitosti k uplatnění svých talentů na poli sociální ekonomiky bylo jedním z cílů projektů. S tímto úkolem jim pomáhali nejen lektorky, ale také mentoři z řad místních podnikatelů, kteří jim zprostředkovali skutečnou praxi a možnosti regionu.

Číst dál
prosekává neziskovkám cestu džunglí zákonů a pravidel

 

Úkolem lednového setkání bylo shromáždit legislativní, daňové a účetní problémy, se kterými se občanské organizace potýkají s nástupem platnosti nového občanského zákoníku. Odborníci Lenka Deverová, Roman Haken, Radek Hanačík, Petr Pajas, Jolana Turnerová, Miriam Vránová a David Záhumenský vybrali zásadní témata a kauzy, kterým se budou věnovat. Společně s dalšími experty Platformy mají v plánu vytvořit přehledného průvodce právními a finančními povinnostmi, které většina neziskovek má plnit.

Platforma rozvoje NNO tvoří tzv. hřiště, kde se předávají a sdílejí zásadní informace a odehrávají se důležitá “utkání a turnaje” s cílem nastavit pro fungování neziskovek ty nejlepší podmínky k realizování jejich veřejně prospěšných aktivit. Do činnosti Platformy se zapojují  nejen manažeři neziskových organizací, ale také zástupci veřejných a státních institucí, lídři z byznysu a experti na řízení, legislativu a finance.

 

 

Číst dál
our new colleague/ náš nový kolega

(překlad do českého jazyka níže)

Spiralis is pleased to welcome Ryan Turner as an Expert-in-Residence (EIR) at our Prague office during the 2017-2018 program year. Ryan comes to us from Washington, DC, where he provides strategic counsel to social enterprises in the U.S. and abroad.

Ryan's work builds upon more than 20 years of cross-sector experience in strategic planning, program development, public policy, stakeholder communications, leadership training, and technical assistance for social impact.

Since his first visit to the Czech Republic in 1996, Ryan has continued his connection to our country through his support as a volunteer, consultant, and advocate for civil society and social entrepreneurship efforts throughout Central and Eastern Europe.

Číst dál
Setkání žen ve vedení neziskových organizací a občanských iniciativ                          

Kdy: 25. 10. 2016 od 12:00 do 17:00 (poté volná diskuse)
Kde: Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1, konferenční místnost č. M 03 v mezaninu.
Program: Ženy sdílejí své zkušenosti související s následujícími tématy:

  • Jak mohou občansky aktivní ženy ovlivňovat dění ve společnosti.
  • Jak být více vidět, slyšet a získat podporu pro své projekty. 

Představí se platforma Spektrum rozvoje žen a nový vzdělávací program LEADERSHIP ACADEMY 2017 pro občansky aktivní ženy.  Setkání moderuje formou councilového kruhu Lenka Papadakisová, zakladatelka Moudrého podnikání žen.

 

Proč se zúčastnit?

Číst dál
Program pro občansky aktivní ženy 

Jste žena ve vedení neziskové organizace?

Je pro vás vaše práce posláním a chcete jí dělat, jak nejlépe umíte?

Chcete, aby vaše organizace a její téma získaly zájem a pozornost veřejnosti?

Právě pro vás otevíráme LEADERSHIP ACADEMY. Ve spolupráci se špičkovými konzutanty a mentory v oborech marketing, osobní značka, leadership, storytelling, PR, mapování klíčových kompetencí, finančnictví, fundraising a strategie vám přinášíme know-how s cílem objevit a posílit váš leadership, Pomůžeme vám najít vlastní cestu, jak být více vidět, více slyšet a mít vliv ve společnosti.

Pozornost věnujeme i odpočinku a prakticky odkryjeme důležitost pojmu “wellbeing”. Tzv. lázně pro lídryně kombinujeme s odbornými tréninky, workshopy, konzultacemi a mentoringem na míru.

Na základě této podpory si zpracujete plány svého osobního rozvoje, případně rozvoje finančně udržitelné organizace. Jistě využijete příležitosti natočit informačně a emočně vyvážený příběh  váš nebo vaší organizace. Bude jedním z dokladů o vašem lídrovství, vhodný k prezentaci dárcům, partnerům a veřejnosti.

Číst dál