LEADERSHIP ACADEMY 2017

LEADERSHIP ACADEMY 2017

pro kapitánky dobročinných organizací

Pro více aktuálních informací k průběhu prvního ročníku LA2017 klikněte ZDE.

 

Více než 40 žen ve vedení předních dobročinných organizací a mentorů/mentorek z byznysu vstoupilo do zážitkového studijního programu Spiralis. Roční intenzivní kurz pro občansky aktivní ženy “LEADERSHIP ACADEMY”, který je jednou z aktivit platformy Spektrum rozvoje žen, byl oficiálně zahájen 11. ledna na půdě OSN - Česká republika.  Účastnice z celé ČR dostanou nejen dávku inspirace a znalostí, ale především příležitost přetavit své dosavadní zkušeností ve společenský vliv.

Program stojí na třech pilířích - 1. výukové bloky, 2. mentoringová a konzultační podpora a 3. trénink a rozvoj sebeprezentace.  Účastní se jej ženy, které většinu svého profesního života zasvětily pomoci potřebným lidem a „nepopulárním“ tématům.Konkrétně je čeká pět vzdělávacích modulů. V jarní části si zmapují zdroje své osobní síly, identifikují svůj styl vedení lidí, prověří či nově zformulují své osobní vize a naučí se pomocí příběhu budovat vlastní značku. Jak zapojit kritické myšlení do manažerské práce si vyzkouší v podzimní části. Dále se seznámí  s vhodnými strategiemi pro získání podpory a zdrojů svých záměrů. Pozornost budou také věnovat péči o vztahy s partnery, podporovateli i dárci.

Již na prvním úvodním setkání se organizátorům podařilo vytvořit bezpečné prostředí pro rozvoj a vzájemnou spolupráci žen v duchu motta: ”Samy jsme chytré, ale společně geniální”.

Posádku programu tvoří povětšinou šéfky neziskových organizací a sociálních podniků (Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství, Babi.cz, Centrum kompetencí, Člověk v tísni, Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, z. s., Domov Sue Ryder, Dotek, o.p.s, FOKUS, z.ú, Komunitní škola Roztoky, KRUH, LOCIKA - centrum pro děti ohrožené domácím násilím, MINERVA21, Monastery, z.ú., MOST PRO o.p.s, Moudré podnikání žen, Nadační fond Lucie Šafránkové - With Love, Nadání a dovednosti o.p.s, Na Zemi, o.s., Neposeda, Novida Praha, POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s., Rodinné centrum Litomyšl, Sdružení D, Spondea, o.p.s, a iniciativa Awen Amenca).

 

“Pomáháme řadě neziskových organizací, v jejichž čele stojí schopné ženy. Jsou jedinečné v tom, jak citlivě se věnují palčivým společenským problémům. Je za nimi spousta práce, jen není dostatečně prezentována. To chceme změnit a dát těmto ženám šanci uvědomit si svůj přínos pro společnost, zviditelnit se a uplatňovat cíleně svůj vliv. Chceme rozšířit galerii inspirativních žen, které mění svět,” vysvětluje záměr vzdělávacího programu “LEADERSHIP ACADEMY” ředitelka Spiralis Jolana Turnerová.

 

Do akademie se zapojili experti a expertky z českého i zahraničního komerčního a neziskového prostředí  (Agentura pro rozvoj Broumovska, CoCuMa, Česká pojišťovna, ČSOB, Expertis, Exxon mobil, LEGO, Nadace VIA, Patagonia,  Škoda Auto,a.s.,Y-Soft Corporation, a.s. a další.), kteří své praktické dovednosti lídrů budou sdílet s účastnicemi, což plně koresponduje se záměrem programu naučit ženy poměřovat jejich charitativní aktivity i podnikatelskou optikou.

 

Záštitu programu udělilo Informační centrum OSN v Praze a finančně jej podpořil Evropský sociální fond.