Podpora sociální podnikání

Společně vytváříme odpovědnější svět

Podpora sociální podnikání

 

Britské pojetí sociální ekonomiky poprvé v Česku

 

Sociální akademie je pětiměsíční vzdělávací program určený lidem v tíživé životní situaci, kteří mají prospěšné nápady a chtějí je uvést do života. Za akademií stojí P3 – People, Planet, Profit, o. p. s., Spiralis je jedním z partnerů. Inspirací projektu je londýnská School for social enterpreneurs. Pilotní fázi vzdělávacího projektu v letech 2020 až 2022 v Praze a v Ústí nad Labem absolvovalo téměř 50 žen a mužů. 

 Více o programu akademie naleznete zde.

 

 

Partnerství pro sociální podnikání - mezinárodní konference

Role obcí, měst a krajů v rozvoji sociální ekonomiky bylo hlavním tématem konference, která vytvořila prostor pro setkání a diskuze odborníků na sociální ekonomiku, lidí z vedení sociálních podniků a zástupců státních i samosprávných institucí. Akce, kterou pořádala Platforma rozvoje NNO a Spiralis s podporou partnerů přilákala také zájemce o společensky prospěšné podnikání.​ 

Výstupy z konference a fotky naleznete zde.

 

 

Co v Česku chybí k většímu rozvoji sociálního podnikání

Do debaty Sociální podnikání s podporou měst a obcí si TV Municipal přizval zakladatelku sociálního podniku Dobrodílo Kateřinu Dvořákovou a lektorku a facilitátorku organizace Spiralis Miriam Vránovou, se kterými vedl rozhovor šéfredaktor měsíčníku Moderní obec Ivan Ryšavý. Celý rozhovor naleznete zde. 

 

 

 

 

 

  

Leadership Academy pro ženy v sociálních podnicích 

Již 2. ročník akademie pro ženy ve veřejně prospěšných organizacích Leadership Academy je zaměřen na podporu sociálního podnikání. 

Půlročního programu se zúčastnilo dvacet žen, které si prohloubily znalosti o sociální ekonomice a jejich možnostech v České republice. 

Vzdělávací program podpořilo Velvystanectví USA v ČR a další partneři. Leadership Academy pro ženy, které chtějí sociálně podnikat -  půlroční akademie podpořená Velvyslanectvím USA v Praze. 

Více o Spektru rozvoje žen zde.

 

Neziskovky ve Frýdku-Místku posilují Česko

Iniciativa desítek neziskových organizací s názvem Posilujeme Česko vyzývá k vyjadřování respektu lidem pracujících v prospěšných organizacích, včetně sociálních podniků v celé ČR. V rámci fokusni skupiny ve Frýdku- Místku vzniklo spontánní manifestační video lokálních občanských lídrů. 

Na projektu s názvem People to People to Central Europe, jehož partnery jsou v ČR organizace P3 - People Planet Profit, Divadlo Archa a organizace Arpok se podílí také experti Spiralis, kteří v Ústeckém a Moravskoslezském kraji vedou fokusní skupiny. 

Projekt podpořilo britské ministerstvo zahraničních věcí a realizuje jej Britská rada (British Council)

 

 

 

Rozvíjíme sociálně podnikavé rodiče

Akademie Rozvíjím svůj svět otevřela 120 rodičům nové možnosti na trhu práce i v občanské angažovanosti. S přispěním expertního týmu vznikly desítky podnikatelských aktivit se sociálním přesahem, které jsou v souladu s hodnotovým nastavením rodičů, z převážné většiny matek. Program autorsky i realizačně vedl Spiralis ve spolupráci s organizací P3 - People, Planet, Profit v celkem v šesti krajích ČR(Moravskoslezský, Středočeský, Jihočeský, Pardubický, Ústecký a Vysočina) v letech 2016 až 2019. Program finančně podpořil Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Příběhy absolventů*tek programu a metodika programu je k dispozici zde.