Rozvíjím svůj svět

Společně vytváříme odpovědnější svět

Rozvíjím svůj svět

Mentoři z byznysu pomáhají ženám při startu sociálních podniků

Nový Jičín 20. dubna 2017 - První dvě desítky žen z Novojičínska úspěšně absolvovaly půlroční vzdělávací program sociálního podnikání s názvem ROZVÍJÍM SVŮJ SVĚT, který v místním renomovaném Rodinném centru Provázek uspořádala organizace Spiralis. Nový Jičín experti Spiralis vybrali jako první z šesti měst České republiky, kde se unikátní rozvojový kurz uskuteční.

Podmínkou přijetí do programu byla zkušenost žen s dobročinnými aktivitami nebo záměr se jim v budoucnu věnovat. Ženy, které prošly výběrovým řízením, si pod vedením odborníků vytvořily mapu vlastních životních úspěchů, naučily se, jak založit a vést sociální podnik a díky tréninku komunikačních dovedností překonaly strach a nyní dokáží přirozeně prezentovat svůj projekt před kamerou či na veřejnosti. A to vše bezplatně díky podpoře ESF OPPZ a MPSV ČR včetně hlídání dětí. Naučit ženy, matky, aktivně si vytvářet příležitosti k uplatnění svých talentů na poli sociální ekonomiky bylo jedním z cílů projektů. S tímto úkolem jim pomáhali nejen lektorky, ale také mentoři z řad místních podnikatelů, kteří jim zprostředkovali skutečnou praxi a možnosti regionu.

„Ženy v sobě mají neuvěřitelný potenciál. Stačí, když vytvoříte bezpečné prostředí, seznámíte je s lídry ve svém oboru a poskytnete jim know-how a ony své objevené schopnosti využijí pro blaho společnosti. A o to nám primárně jde. Umožnit ženám tvořit lepší, krásnější svět, kde je místo i pro lidi s handicapem. Svět, kde si lidé pomáhají, svět, kde podnikatelé mají sociální cítění. Věříme, že i ženy v Novém Jičíně tuto „hozenou rukavici“ znalostí zvednou a využijí ji ve prospěch svého regionu,“ vysvětluje záměr vzdělávacího programu ředitelka Spiralis Jolana Turnerová, která je také autorkou projektu.