Platforma rozvoje NNO

Společně vytváříme odpovědnější svět

Platforma rozvoje NNO

prosekává neziskovkám cestu džunglí zákonů a pravidel

 

Úkolem lednového setkání bylo shromáždit legislativní, daňové a účetní problémy, se kterými se občanské organizace potýkají s nástupem platnosti nového občanského zákoníku. Odborníci Lenka Deverová, Roman Haken, Radek Hanačík, Petr Pajas, Jolana Turnerová, Miriam Vránová a David Záhumenský vybrali zásadní témata a kauzy, kterým se budou věnovat. Společně s dalšími experty Platformy mají v plánu vytvořit přehledného průvodce právními a finančními povinnostmi, které většina neziskovek má plnit.

Platforma rozvoje NNO tvoří tzv. hřiště, kde se předávají a sdílejí zásadní informace a odehrávají se důležitá “utkání a turnaje” s cílem nastavit pro fungování neziskovek ty nejlepší podmínky k realizování jejich veřejně prospěšných aktivit. Do činnosti Platformy se zapojují  nejen manažeři neziskových organizací, ale také zástupci veřejných a státních institucí, lídři z byznysu a experti na řízení, legislativu a finance.

 

 


English version

The NGO Sector Development Platform steering group met January 2017 in Prague to determine the essential themes and critical issues to be addressed for the coming year. 
 
The NGO Sector Development Platform develops resource strategies for Czech Republic organizations navigating the complex jungle of laws and regulations in light of the new Civil Code.
 
By combining the experience of sector organizations with the knowledge of experts from the accounting, legal, finance, and policy fields, the NGO Platform works to identify challenges and to develop solutions facing Czech non-governmental, charitable, nonprofit, and philanthropic entities.
 
The steering group [pictured] included Lenka Deverová, Roman Haken, Radek Hanačík, Petr Pajas, Jolana Turnerová, Miriam Vránová a David Záhumenský.

At the conclusion of the meeting, the steering group laid out its plan for engaging the broader NGO Sector Development Platform network, to create clear and effective guidance for Czech organizations regarding the legal obligations and financial requirements placed upon the sector.