Ryan Turner

Společně vytváříme odpovědnější svět

Ryan Turner

our new colleague/ náš nový kolega

(překlad do českého jazyka níže)

Spiralis is pleased to welcome Ryan Turner as an Expert-in-Residence (EIR) at our Prague office during the 2017-2018 program year. Ryan comes to us from Washington, DC, where he provides strategic counsel to social enterprises in the U.S. and abroad.

Ryan's work builds upon more than 20 years of cross-sector experience in strategic planning, program development, public policy, stakeholder communications, leadership training, and technical assistance for social impact.

Since his first visit to the Czech Republic in 1996, Ryan has continued his connection to our country through his support as a volunteer, consultant, and advocate for civil society and social entrepreneurship efforts throughout Central and Eastern Europe.

Ryan is also a long-time friend and supporter of Spiralis. Most recently, he has assisted our effective "Network of Civic Initiatives Against the Corruption in the CR" program, as well as our successful "Giving Tuesday" promotional activity.

During his Spiralis residency, Ryan will serve as a mentor and advisor on our "Spectrum of Women's´Development" and "Thematic Network for the New Legislation" platforms. He will also share his insights with our client organizations, partners, and extended community through one-on-one consultations and other knowledge exchange opportunities.

Ryan is looking forward to meeting Czech leaders interested in translating their ideas into practical solutions for social good. Please join us in welcoming him, and let us know your thoughts and suggestions for potential collaborations ahead. 

 


S radostí vám představujeme nového člena expertního týmu Spiralis - Ryana Turnera, hostujícího zde v období 2017-2018. Ryan přichází z Washingtonu, DC, kde se věnuje poradenství strategického rozvoje sociálního podnikání ve Spojených státech i mimo ně.

Ryan má zkušenosti více než 20 let napříč sektory v oblastech strategického plánování, programového rozvoje, veřejné politiky, komunikace se stakeholdery a tréninku leadershipu. Také se věnuje technické podpoře zacílené na společenský dopad.

Poprvé Ryan navštívil Českou republiku v roce 1996.  Následovala dlouholetá spolupráce mezi ním a Čechami, kdy poskytoval odborné konzultace pro bono a pomáhal hájit občanskou společnost a zrod sociálního podnikání ve střední a východní Evropě.

Ryan je dlouhodobým přítelem a podporovatelem Spiralis. V nedávné době se odborně podílel na vzniku projektu “Síť občanských iniciativ proti korupci v ČR”  a velkou měrou se podílel na naší úspěšné PR kampani ke dni “Giving Tuesday”.

Během svého pobytu u nás v organizaci bude Ryan působit v roli mentora a poradce v platformě “Spektrum rozvoje žen” a v “Platformě občanské společnosti.” Bude také sdílet své poznatky s našimi klientskými a partnerskými organizacemi a celým sektorem při osobních konzultacích a formou dalších příležitostí k výměně zkušeností.

Ryan je otevřen setkání s českými leadry, kteří mají zájem proměnit své nápady v konkrétní projekt společenského dopadu. Využijte potenciálu navázání spolupráce s Ryanem, které vám přinášíme.