Leadership Academy 2017

Společně vytváříme odpovědnější svět

Leadership Academy 2017

Program pro občansky aktivní ženy 

Jste žena ve vedení neziskové organizace?

Je pro vás vaše práce posláním a chcete jí dělat, jak nejlépe umíte?

Chcete, aby vaše organizace a její téma získaly zájem a pozornost veřejnosti?

Právě pro vás otevíráme LEADERSHIP ACADEMY. Ve spolupráci se špičkovými konzutanty a mentory v oborech marketing, osobní značka, leadership, storytelling, PR, mapování klíčových kompetencí, finančnictví, fundraising a strategie vám přinášíme know-how s cílem objevit a posílit váš leadership, Pomůžeme vám najít vlastní cestu, jak být více vidět, více slyšet a mít vliv ve společnosti.

Pozornost věnujeme i odpočinku a prakticky odkryjeme důležitost pojmu “wellbeing”. Tzv. lázně pro lídryně kombinujeme s odbornými tréninky, workshopy, konzultacemi a mentoringem na míru.

Na základě této podpory si zpracujete plány svého osobního rozvoje, případně rozvoje finančně udržitelné organizace. Jistě využijete příležitosti natočit informačně a emočně vyvážený příběh  váš nebo vaší organizace. Bude jedním z dokladů o vašem lídrovství, vhodný k prezentaci dárcům, partnerům a veřejnosti.

 Náš program je určen pro 20 odvážných a motivovaných žen, které:

  • se nebojí využívat své schopnosti pro rozvoj společnosti a veřejného prostoru
  • dokážou ocenit vloženou hodnotu programu, který ač v hodnotě 50 000 Kč, přinášíme díky donorům bezplatně
  • jsou rozhodnuté být lídryněmi ve svém oboru

TERMÍNY A OBSAH PROGRAMU

EXPERTNÍ TÝM

 

Proč  LEADERSHIP ACADEMY?  Nedokážeme si představit svět bez organizací, které pomáhají potřebným. A jako důkaz respektu k jejich práci přinášíme tento unikátní koncept, který vytváří prostor pro osobní a profesní rozvoj a propojení žen, které vedou renomované neziskové organizace. Pod pojmem leadership totiž rozumíme schopnost věci prosadit.

CO ROČNÍ PROGRAM PRO LÍDRYNĚ ZAHRNUJE?

  • PĚT vzdělávacích modulů, tj. pět dvoudenních tréninků, dva workshopy, pět hodin mentoringu a jejich expertní garanci.
  • TRÉNINKY – 5 x 2 dny – nové informace a podněty, intenzivní vzdělávací podpora lektorek a lektorů, inspirativní řečníky a řečnice.
  • WORKSHOPY – 2x – sdílení zkušeností, prezentace dobré praxe. Praktická zkouška, jak překonat strach mluvit nejen o svých aktivitách, ale i názorech před ostatními a rozšiřovat svůj vliv.
  • MENTORING  – 5 hodin – mentoringová, koučovací a konzultační setkání s profesionály z oborů PR, marketingu, fundraisingu, storytellingu, leadershipu, financí aj.
  • NETWORKING – průběžně – navázání nových vztahů a získání nových kolegů, partnerů, dobrovolníků, donorů, sponzorů, příznivců a podporovatelů.
  • SEBEZKUŠENOST  – po celou dobu – intenzivní prožitky, dynamika skupiny, reflexe, inspirace v průběhu celého programu
  • RELAXACE – pravidelně – dobití energie, pocit harmonie, psychohygiena.  Skutečná lídryně odpočívá pravidelně

JEDNÁ SE O TŘI ROVINY ROZVOJE:

1. Já a můj rozvoj - Já a Já

2. Já a moji nejbližší (rodina, kolegové, tým, organizace, komunita) - Já a My

3. Já a společnost (komunikace s veřejností, obchodní partneři) - Já/My a Oni

  

Program se realizuje pod záštitou Informační kanceláře OSN v Praze a za podpory Evropského sociálního fondu.