Ivana Rosenzweigová

Ivana Rosenzweigová

Ivana vystudovala právo na Univerzitě Palackého v Olomouci.  Již za dob studií se přestěhovala do Budapešti, kde pracovala s organizací "European Center for Not-for-Profit Law" na rozvoji občanské společnosti a sociálního podnikání v mnoha evropských zemích. Podílela se zejména na tvorbě podpůrné legislativy pro neziskové organizace a sociální podniky, např.: daňová legislativa a dárcovské zákony v Makedonii, zákon o dobrovolnictví v Bělorusku, či daňová asignace a sociální podnikání v Moldavsku. Je také autorkou/spoluautorkou  mnohých komparativných studií a regionálních správ, např. Komparativní studie o občanské participaci při tvorbě zákonů v členských státech Rady Evropy, či Regionální zpráva o podpůrném prostředí pro rozvoj občanské společnosti v zemích západního Balkánu a Turecka. Od roku 2015 pracuje jako právní konzultantka a sféru svého působení rozšířila i o Asii. Po několika letech působení v zahraničí v roce 2017 přesídlila do Prahy a věnuje problematice právní úpravy neziskových organizací a sociálního podnikání v České republice.

 

Více informací zde