Konference PEČOVAT A DŮSTOJNĚ ŽÍT

Konference PEČOVAT A DŮSTOJNĚ ŽÍT

Až 1 milion lidí denně pečuje o své blízké s postižením, nemocí. Ve Spiralis provázíme a podporujeme pečující tak, aby otevřeně sdělovali své potřeby a přínos své každodenní péče pro společnost. Co se jim už podařilo a jak jejich potřeby vnímají rozhodující aktéři systému – městské části, ministerstva, nadační subjekty, další podporovatelé, to je předmětem konference o budoucnosti pečujících rodin PEČOVAT A DŮSTOJNĚ ŽÍT.

KDO: pořádá Spiralis ve spolupráci s Aliancí pro individualizovanou podporu a organizací Péče bez překážek
KDY: ve středu 14. června 2023 od 9:30 do 15:30
KDE: Americké centrum, Tržiště 13, Praha
POD ZÁŠTITOU: místopředsedkyně Senátu PČR Jitky Seitlové a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Olgy Richterové
PRO KOHO: neformální pečující, odborníci, podporovatelé tématu aj.

VSTUP: Bezplatná registrace do naplnění kapacity sálu: ZDE

FB Událost: https://bit.ly/FB_Pečovat_konference

Východisko konference:

Stávající systém neumožňuje mnoha rodinám pečujících o své blízké s postižením žít skutečně důstojný život. Zároveň, a jistě i v souvislosti s tím, roste počet iniciativ, které práva těchto “neformálních pečujících” reprezentují a obhajují. Přibývá také zástupců samotných pečujících, kteří mají dostatek znalostí a kompetencí a jsou připraveni být nedílnou součástí rozhodovacích procesů o budoucnosti, která se jich bezprostředně týká.

V rámci konference proběhnou diskuse zástupců pečujících rodin s klíčovými hybateli systému podpory pečujících rodin na následující témata:

  • Jaká je dnes situace pečujících rodin, jaké jsou konkrétní potřeby, možnosti a limity této početné skupiny? 
  • Co mohou udělat pro lepší život pečujících ministerstva, kraje, obce, městské části, podporovatelé i samotní pečující)?
  • Kdo jsou klíčoví hybatelé podpory důstojného života pečujících rodin? Jak mohou vzájemně spolupracovat?
  • Jak nastavit či pokračovat v dialogu uživatelů služeb se zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, městských částí, krajů, obcí?
  • Jaké jsou možnosti a bariéry podpory pečujících na úrovni krajů a obcí? 

Program konference: ZDE

Kdo akci pořádá a proč

Více než 200 neformálních pečujících, absolventů*ek půlroční vzdělávací akademie Spiralis, je nyní připraveno obhajovat důstojné podmínky pro život pečujících rodin.  Stali/y se kvalifikovanými “sebeobhájci/sebeobhájkyněmi” problematiky pečujících. Spiralis dlouhodobě podporuje vznik a fungování pacientských a rodičovských spolků a strategickou spolupráci všech aktérů.

Aliance pro individualizovanou podporu sdružuje na čtyřicet rodičovských, pacientských a zastřešujících organizací, hájí zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním s vyššími nároky na podporu a péči.

Spolek Péče bez překážek sdružuje pečující rodiče, přispívá ke zvyšování kvality života lidí s postižením a lidí o ně pečujících. V rámci dopoledních panelových diskusí vystoupí zástupci pečujících rodin, neziskových organizací, platforem a sítí na podporu pečujících, nadací a nadačních fondů, Magistrátu hl. města Prahy, krajů, obcí, městských částí. Odpolední blok je určen k propojení pečujících a všech hybatelů a hybatelek změn v podpoře pečujících rodin.

Konference se koná díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu a partnerství Velvyslanectví USA v Praze.