Společně posilujeme Moravu i Slezsko

Společně posilujeme Moravu i Slezsko

Jsou tu pro ty, kteří potřebují jejich pomoc a podporu. Jejich práce proměňuje Česko na lepší místo k životu. I ony potřebují slyšet povzbuzující slova, dozvědět se, co se musí změnit, aby zvládaly aktivity, které si naplánovaly a žít ve kvalitních vztazích. S tím lidem ve vedení neziskových organizací už od roku 2016 pomáhá Leadership Academy Spiralis. Nejnověji proběhla akademie v Moravskoslezském kraji. Tento intenzivní půlroční vzdělávací program prohlubuje dovednosti lidí ve vedení neziskové organizace v oblastech jako je vyjednávání, komunikace, práce s dobrovolníky, motivování týmu i sebepéče a sebeuvědomění aj..

Úspěšné absolventky 5. ročníku (2021/2022) potkáme v prospěšných organizacích adra_havirov , Centrum nové naděje - Občanská poradna ve Frýdku Místku, Dlaň životu na Hlinecku, Školička u lesa v Ostravě, Klub Sobíšek, z.s v Soběšovicích.  Kultura Jih v Ostravě, Život 90  a SWAP Prague fungují po celé republice,

Galerie žen, které posilují Česko – absolventky 5 ročníku Leadership Academy Spiralis  

https://docs.google.com/presentation/d/17Dp_Wo5qz_GNj4y8EMhkC1Sb1x-3d1H-jqNubZGg8Yc/edit#slide=id.gfaffd58267_0_132

To, že jsou lidmi na svých místech, si ženy ověřily uspořádáním prospěšného projektu, který zapojil nové partnery a oslovil nové publikum. Na organizaci projektu mohly severomoravské hybatelky získat až 5000 korun. Těší nás, že jsou absolventky hrdé na svou příslušnost k iniciativě Posilujeme Česko,. Ta představuje příběhy lidí, kteří jsou za dobročinnou prací neziskových organizací. Více zde: https://posilujemecesko.cz/pribehy-lidru/

DĚKUJEME DÁRCŮM A PARTNERŮM, KTEŘÍ AKADEMII PODPORUJÍ A VYJADŘUJÍ TAK RESPEKT K PRÁCI NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ:
Active Citizens Fund ČRNadace OSFU.S. Embassy PragueSpiralisSpektrum rozvoje ŽEN, @PosilujemeČesko, SocioRating InstituteImpact Hub Ostrava, Adoco, ComapMagenta Experience Center aj.

#posilujemecesko #zivotneziskovek #sodvahou #menimespolecnost #jdemedotoho 
#respektneziskovkam #spolecne #dobroje #pomocnadosah #zenymenisvet #spiralisakademie 
#leadershipacademy #spiralis #sociorating #magentaexperiencecenter #ostrava #frydekmistek 
#havirov #hlinsko #sobesovice #adrahavirov #kulturajih #skolickaulesa #dlanzivotu
#centrumnovenodeje #moravskoslezskykraj

Společně posilujeme Česko! Přidejte se k nám na https://posilujemecesko.cz/