Žijeme v KORONADOBĚ - výstupy konference

Žijeme v KORONADOBĚ - výstupy konference

Každý den stoupají čísla nakažených a zvykáme si, že ŽIJEME V KORONADOBĚ. Rodiny mají za sebou náročné období, které ovšem nekončí. Pozvali jsme uznávané expertky, zástupkyně prorodinných neziskových organizací, firem a institucí, aby se podělily o výsledky výzkumů, své zkušenosti a doporučení:

  • Jak vstřebat, co se v koronadobě událo
  • Připravit se na nové výzvy a obstát v nich
  • Vydat jasný signál státním institucím k systémové pomoci 

Konference ŽIJEME V KORONADOBĚ uspořádala společně s partnery v rámci programu Evropa pro občany organizace Spiralis, která se podpoře lidí v tíživé životní situaci věnuje už 22 let, ať už vzděláváním a poradenstvím přímo ohrožených skupin nebo odborných týmů neziskových organizací. Akce, která se konala 2. listopadu v online prostředí s laskavou podporou senátorky PČR Miluše Horské, přilákala na 70 rodičů a zástupců prorodinných organizací. Záznam vystoupení všech řečnic a workshopů je k dispozici na Youtube kanálu Spiralis i pro další zájemce. Odkazy na jednotlivé příspěvky jsou v textu.

 

POJĎME SPOLEČNĚ PŘENASTAVIT SYSTÉM SOCIÁLNÍ POMOCI
Konferenci zahájila za pořadatelskou organizaci její ředitelka Jolana Turnerová a uvedla, že pandemie Covid-19 dopadla a stále dopadá na celou společnost, ovšem rodiny s dětmi s postižením, sólo rodiče a pečující rodiče patří mezi nejohroženější, potřebují spolehlivou podpůrnou síť v zátěžových situacích, a to, jak situaci změnit, je i cílem této konference.
Jolana Turnerová - záznam.

NEVLÁDNÍ ORGANIZACE PŘICHÁZEJÍ NA POMOC, KDYŽ VLÁDA SELHÁVÁ V PODPOŘE LIDÍ
Úvodní slovo s hlubokým respektem k činnosti neziskových organizací pronesla senátorka PČR a předsedkyně senátního Výboru pro sociální politiku Miluše Horská. Mimo jiné uvedla, že je hrdá na to, že může říci, že jsou to právě nevládní organizace, které přicházejí na pomoc, když vláda selhává v podpoře lidí. Vyzdvihla také francouzský model spolupráce státu a neziskových organizací ve prospěch klientů v sociálních službách včetně financování a zodpověděla i na dotazy z publika.
Miluše Horská - záznam.

PROGNÓZA VÝVOJE SITUACE PRO RODINY S DĚTMI A PODPŮRNÉ SLUŽBY
Výzkum Nadace Sirius a společnosti Median o dopadech pandemie na rodiny s dětmi představila ředitelka Nadace Sirius Dana Lipová. Z výzkumu mimo jiné vyplývá, že mezi nejvýraznější dopady pandemie patří psychologické problémy dospělých a dospívajících, závislosti na technologiích a online nebezpečí, psychické a fyzické násilí v rodinách aj. Na šetření  se podílelo 123 odborníků a 101 respondentů. Zmínila, že ač se šetření konalo v létě 2020, zjištěné problémy jsou aktuální i na podzim 2021.
Dana Lipová - záznam.
Prezentace.

SAMA, ALE SILNÁ – SITUACE SÓLO RODIČŮ V PANDEMII
Výzkum realizovaný v létě 2020 a v zimě 2021 ve  spolupráci s Mgr. Radkou Dudovou, Ph.D., který zmapoval faktory, které ztěžují život osamělým rodičům, představila ředitelka spolupořádající organizace Aperio – společnosti pro zdravé rodičovství Eliška Kodyšová. Podle výzkumu rodiče samoživitelé již před pandemií pociťovali nepříjemné pocity stresu a úzkosti. Rodiče zapojení do výzkumu vydělávají méně než 250 tisíc ročně a nemohou si dovolit zaplatit žádný neočekávaný výdaj nad 10700 Kč. V koronadobě také zesílila chronická zátěž, kdy rodiče řeší souběh online výuky a výkonu své práce. 
Eliška Kodyšová - záznam.
Prezentace.

SOCIÁLNÍ SLUŽBA NENÍ VOLNOČASOVÁ AKTIVITA – NEDOSTUPNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI S HENDIKEPEM
Na kontrast zdravotních dopadů pandemie a dopadů nepromyšlených vládních opatření upozornila ředitelka Aliance pro individualizovanou podporu Agáta Jankovská. Podle šetření uspořádaného mezi 639 pečujícími osobami a jejich závislými vládní opatření negativně ovlivnila čtyřikrát více osob se zdravotním postižením než samotná pandemie. Pečující osoby byly ponechány samy na péči o své závislé osoby, a to ze dne na den. Jankovská zdůraznila, že pečující a závislé osoby jsou větší skupinou v ČR než senioři.

Ze šetření Dopady pandemie covid-19 na lidi se zdravotním postižením či chronickým onemocněním a jejich pečující, který Jankovská představila, mimo jiné vyplývá, že dopad nedostupnosti sociální péče na jaře 2020 se dotkl až 50 procent výše zmíněné populace.
Agáta Jankovská - záznam.
Prezentace.

ROLE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PŘEDCHÁZENÍ NEROVNOSTÍ A KDE NA TO BRÁT
Předsedkyně spolupořádající platformy České ženské lobby Marta Smolíková představila set doporučení 39 členských subjektů pro ČR v návaznosti na zkušenosti s pandemií COVID-19.  Jedním z doporučení je také zajistit adekvátní financování neziskových organizací, které hájí práva žen. Situace žen se pandemií vyostřila více než mužů. Ženy nesou vyšší podíl na péči o děti všech věkových kategorií i o své rodiče, což způsobilo v létě 2020 výraznější nárůst nezaměstnanosti u žen než u mužů.
Marta Smolíková - záznam.
Prezentace.

RODIČE SE ČASTO STYDÍ PŘIJMOUT NEJEN POTRAVINOVOU POMOC
Zakladatelka Sousedského klubu, který v pražských Vršovicích distribuuje potraviny a jiné nezbytné potřeby osamělým seniorům a rodinám v nouzi Zuzana Vránová přiblížila, jak se vinou pandemie změnilo složení lidí, kterým pomáhají. Přicházejí nejen ženy, ale i otcové samoživitelé. Důležitou složkou je psychologická podpora klientů, kterou mohou poskytovat díky podpoře z evropských fondů. Vránová zmínila, že nevládní organizace jsou tu od toho, aby pomáhaly v krizových situacích. Umí pracovat s dobrovolníky, jsou flexibilní a rychle dokážou zajistit, aby se potřebná pomoc dostala  ke správným lidem. Chybou podle Vránové je, že neziskovky jsou státem i společností nedoceněné.
Zuzana Vránová - záznam.

TICHO DĚTÍ PŘED NÁSILÍM NEOCHRÁNÍ - HLASY DĚTÍ MUSÍ BÝT VYSLYŠENY!
Podle zakladatelky a ředitelky Centra LOCIKA Petry Wünschové si lidé v pandemii uvědomili, že násilí velmi souvisí s problémy duševního zdraví. Téma Lociky se stalo společenským tématem. Organizace zaznamenala nárůst ve sdílení podpůrných materiálů na sociálních sítích, informační letáky, jak nejen děti mohou pečovat o své duševní zdraví, jsou vyvěšeny v mnoha ordinacích lékařů a terapeutů na mnoha místech v celé zemi. Upozornila, že psychické zdraví dětí se během lockdownů zhoršuje. Bohužel nejistota, zda se budou či nebudou opakovat je stále přítomná.

Petra Wünschová zve na akci Bubnovačka, která má symbolicky upozornit na důležitost ochrany dětí před násilím a otevřít ve společnosti téma včasné prevence. K akci, která se koná 19. 11. 2021, se připojí také Hradní stráž, Policie ČR, školy…
Petra Wünschová záznam.

KDO SE POSTARÁ O NAŠE DÍTĚ, POKUD JÁ NEBO MŮJ MANŽEL ONEMOCNÍME COVIDEM?
Svou noční můru, co bude s jejich dcerou s vážným postižením i zdravým předškolákem, posdílela spoluzakladatelka spolku podporující rodiče dětí s hendikepem Péče bez překážek Jarmila Neuwirthová, která dále upřesnila, že neměla žádné jiné místo, kam by mohla dítě umístit. Uvedla také že odlehčovací i rehabilitační služby byly nedostupné a děti trpěly nedostupností služeb, které pomáhají s jejich psychickým zdravím.  Neuwirthová  apelovala na přítomné, že v době krize by se měly kapacity odlehčovacích služeb ještě zvýšit, nejen ponechat dostupné.
Jarmila Neuwirthová záznam.
Shrnutí.

LIDÉ SE PŘESTÁVAJÍ BÁT ŘÍCT SI O POMOC
Až 85 % lidí se potýká s výrazným poklesem celkového životního wellbeingu, a to i v práci, uvedla svůj příspěvek zástupkyně SOS linky pme familienservice Petra Sýkorová, která pomáhá s problémy lidem pracujících ve firmách a organizacích. V koronadobě volající řešili především komunikaci a vztahy v rodině, deprese a přetížení, přibylo také hovorů týkajících se závislostí.
Petra Sýkorová záznam.
Prezentace.

PEČOVAT A DŮSTOJNĚ ŽÍT V KORONADOBĚ – WORKSHOP Č. 1
Spoluzakladelka podcastu NEEDO Talks Lenka Bártová v průběhu workshopu získala reakce na následující otázky a témata týkající se koronadoby * 1. Očekávali jste, že vám pomůže instituce např. Úřad práce nebo městský úřad? * 2. Lékařská péče - pomoc – dostupnost zhoršení/zlepšení * 3. Škola - Otevření škol nebo zavření? * 4. Očkování dětí - Necháte očkovat vaše děti? Poradil vám odborník?
Záznam workshopu.

NEDOCENĚNÁ PÉČE - SITUACE SÓLO RODIČŮ A JEJICH ÚČINNÁ PODPORA - – WORKSHOP Č. 2
Ředitelka organizace Aperio Eliška Kodyšová vedla workshop, na kterém se účastníce shodly, že jako společnost nedoceňujeme péči, ani jako společenskou hodnotu, ani finančním ohodnocením. Pečující jsou přetížení a jejich přínos společnosti není dostatečně oceňován.
Systém, který má rodičům a jejím dětem pomáhat, se často obrací proti nim. Např. administrativní náročností, organizační složitostí, nutností opakovaně dokazovat nárok na pomoc.
Dochází k velkému přetížení rodin v lockdownech. Kombinace online výuky, domácích prací a pracovního života na jednom místě v jednom čase.
Záznam workshopu.

NEZISKOVÉ ORGANIZACE, STÁT A DÁRCI V DOBĚ PANDEMIE – SPOLUPRÁCE ČI IZOLACE? – WORKSHOP Č. 3
Ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová na workshopu především pro zástupce neziskových organizací monitorovala situaci u nich v koronadobě pomocí následujících otázek.*1. Jaké služby pro rodiny zajišťují neziskové organizace?* 2. Jaké ponaučení pandemie přinesla?* 3. Jaká je udržitelnost vašich služeb?
Mezi doporučení, které skupina formulovala, patří * navázání partnerství státu a prorodinných neziskových organizací,* zajištění víceletého financování neziskových organizací, *zástupci organizací si osvojí prezentaci dosažených úspěchů a dopadů své činnosti. 
Záznam workshopu.
Výstupy.

Konference byla pro účastníky bezplatná a rodiče dětí s hendikepem získali finanční příspěvek na osobní asistenci pro své děti v době konání konference.

Akci společně uspořádaly organizace Spiralis, platforma Spektrum rozvoje žen a iniciativa Posilujeme Česko ve spolupráci s Českou ženskou lobby, programem Globus Lepší svět a organizací Aperio v rámci partnerství v projektu „Manage the Covid crisis with Care, reasOn, Values, unIty, solidarity (“Care on)“ podpořeného z programu “Evropa pro občany” organizace CONTEMPORARY PLEVEN MEDIA FOUNDATION, Bulgaria. Akci podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.