SOLIDÁRNÍ ČESKO

SOLIDÁRNÍ ČESKO

Hybatelé sociální ekonomiky vystoupili na mezinárodním fóru Solidární Česko

Více než 140 lidí aktivních v sociální ekonomice se zúčastnilo mezinárodní konference Solidární Česko – Fórum lídrů a lídryň sociální ekonomiky/ Connected Czechia - Social Economy Leadership Forum . Akci 2. května 2018 uspořádaly Spiralis a platforma Spektrum rozvoje žen v prostorách ekonomického institutu CERGE-EI v Praze.

 

Na konferenci vystoupily české a americké osobnosti působící v sociálním byznysu. Diskutovaly především o hodnotách dnešní společnosti, solidaritě a možnostech spolupráce.

Jsme průvodcem lidí, kteří mění věci kolem nás k lepšímu. Lidí, kteří si všímají problémů a výzev a sami přicházejí s řešením. Zkušeností sbírají doma i v zahraničí. Tím, co dělají, inspirují ostatní. To jsou podle nás lídři dnešní společnosti. A proto pořádáme i tuto akci, která vytváří prostor pro setkání lídrů z různých prostředí”, uvedla Jolana Turnerová, ředitelka Spiralis na úvod konference.

 

Jak vypadá solidarita na americký způsob představila viceprezidentka American Friends of the Czech Republic Kristyna Pellouchoud Driehaus takto:  Filantropie je v americké mentalitě hluboce zakořeněna. Od počátku 19. století zažila Amerika mnoho migračních vln. Vznikaly náboženské a národní spolky, neziskové organizace. Ty pomáhaly svým krajanům se zabydlováním se v nové vlasti. Po integraci pak tito krajané sami podpořili své organizace, svou komunitu a celou společnost.  Tímto se stala filantropie nedílnou součástí americké kultury.”   

 

Michal Broža, šéf Informačního centra OSN v Praze se vyjádřil k lídrovství žen ve společnosti.  „Není pochyb, že v transformaci k udržitelnosti budou hrát čím dál významnější roli ženy. Jejich partitura bude nejméně stejně důležitá jako partitura, kterou dosud hrají muži. Nejen proto, že je to správné – tedy spravedlivé, ale že je to prospěšné."

 

V bloku věnovanému aktuální společenské situaci Sociální hybatelé 1. místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská, ředitelka National Czech & Slovak Museum & Library Gail Naughton, podnikatelé a filantropové Jan Dobrovský, předseda kolegia Post Bellum a Jan Školník zakladatel Agentura pro rozvoj Broumovska vyzdvihli potřebu společenských diskuzí a posteskli si, že se v Česku odehrávají v nedostatečné míře a nemají podporu normotvorných elit, především prezidenta, ale i donorů a podporovatelů.

 

V dalším bloku diskutovali programová ředitelka firemního Nadačního fondu Avast Martina Břeňová, šéfka komunikace nadnárodní korporace Exxon mobil Dagmar Císařovská, předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon a víceprezidentka organizace American Friends of the Czech Republic Patricia Stack o spolupráci firemního a expertního neziskového sektoru. Představili konkrétní smysluplné projekty, které vznikly díky respektujícímu partnerství.

 

„Spiralis je lepší než kterákoliv organizace, kterou jsem kdy v New Yorku poznala. A že jsem jich viděla mnoho. Domnívám se, že si Spiralis zaslouží obrovské uznání za vzdělávání a podporu práce druhých a podporu lídrovství. Lídrovství je vzácná dovednost, které je třeba, ať už jste ve vládě, České spořitelně či Spiralis“, říká Patricia Stack, viceprezidentka American Friends of the Czech Republic.

 

 

Blok věnovaný výzvám ženského lídrovství moderovala Alica Sigmund Heráková. Zde spolu s marketingovou ředitelkou AVON Cosmetics Stašou Milovanovič vystoupily ředitelky významných českých neziskových organizací a zároveň absolventky ročního vzdělávacího programu Spiralis Leadership Academy pro občansky aktivní ženy Hana Urbanová, FOKUS Praha, Lenka Černá, Dobrovolnické centrum, Magdaléna Karvayová Awen Ameca a Lucie Mervardová POHODA.

 

Odpoledne si účastníci vybrali jeden ze čtyř paralelních workshopů. V dopadovém workshopu si pod vedením Hany Urbanové vyzkoušeli, jak efektivně měřit dopad společensky prospěšných aktivit. Ve vypravěčském si s Kateřinou Jonášovou natrénovali, jak vystavět příběh, tak aby zaujal. Pavlína Kvapilová jim v mediálním workshopu poradila, jak vhodně nadesignovat informaci pro své publikum.  V partnerském workshopu si slovo předávali tři spíkři Tomáš Ervín Dombrovský, Linda Hurdová a Eva Knappová sdíleli praktické zkušenosti, jak navázat a pěstovat kontakt s firemním či dobroziskovým partnerem.

 

Na konferenci vystoupili zástupci  

neziskových organizací: Agentura pro rozvoj Broumovska, Aliance žen s rakovinou prsu, American Friends of the Czech Republic., Asociace romských rodičů, Awen Amenca, Dobrovolnické centrum, Fokus Praha, Impact Academy, Nadační fond Avast, Nadání a dovednosti, National Czech & Slovak Museum & Library (stát Iowa, USA), Pohoda, Post Bellum, Spektrum rozvoje žen a Spiralis

Komerčních společností: AVON Cosmetics, bpd partners, Česká spořitelna, Exxon mobil, HOBRA Školník, LMC

institucí: Senát PČR a OSN - Česká republika

Akce se konala pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské a Informační kanceláře OSN v Praze díky podpoře Evropského sociálního fondu a partnerům American Friends of the Czech Republic, CERGE-EI, Dobrovolnické centrum, DoDo Czech.

 

      

    

     

VÍCE FOTOGRAFIÍ Z KONFERENCE NALEZNETE ZDE NA NAŠEM FACEBOOKU


  

Spiralis je vzdělávací a poradenská nezisková organizace. Od roku 1999 kultivuje občanskou společnost, profesionalizuje společensky prospěšné organizace, zasazuje se o příznivé podmínky pro jejich činnost a podporuje rozvoj aktivních občanů. Vytváří příležitosti k partnerství a spolupráci lidí napříč celou společností s cílem budovat svobodné, demokratické a solidární Česko. Ročně poskytne odbornou pomoc více než 100 neziskových organizací a 600 jednotlivců.

 

Platforma Spektrum rozvoje žen při organizaci Spiralis od roku 2015 podporuje ženy ve společensky prospěšných aktivitách. Propojuje a vzdělává ženy, kapitánky sociální ekonomiky. Dává jim šanci uvědomit si svůj přínos pro společnost, zviditelnit se a uplatňovat smysluplně svůj vliv. www.spektrumrozvojezen.cz

 

Picture
 
Picture
 
Picture
 
Picture
 

 

Picture
 
Picture
 
Picture
 
Picture