NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

NÁRODNÍ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ


 

Program podpořil 120 sociálních podnikavců z celé ČR

Když TO nejde, zkusí to znovu a jinak. Nezdávají se. Překážky vnímají jako převlečené příležitosti. Jsou lační po nových znalostech, jsou sociálně podnikaví. Potkáte je v Jeseníku, Litomyšli, Uherském Brodě, Prachaticích, Ústí nad Labem, Teplicích, Milovicích, Jimramově, Novém Jičíně, Kutné hoře, Kladně, Třebíči a dalších místech Česka. Celkem 120 absolventů a absolventek kurzu Spiralis proměnilo své veřejně prospěšné projekty ve skutečnost nebo je posunulo blíž k realizaci.

 Vzdělávací sebezkušenostní program Rozvíjím svůj svět z dílny Spiralis spojuje nadšence, kteří investují čas do svého růstu a pak s velkou energii rozvíjejí místo, kde žijí, ať už jako účastníci, lektoři nebo regionální experti.

Tento program reaguje na dva závažné společenské problémy. Jedním z nich je určitá občanská pasivita české společnosti, druhým je situace rodičů malých dětí a pečujících, kteří jen obtížně slaďují péči a profesi. Ocitají se často v sociální izolaci a bez možnosti osobního rozvoje. Pokud jsou v roli samoživitele, jejich situace je ještě vyhrocenější.  V reakci na tuto situaci vznikla unikátní půlroční vzdělávací akademie, na které se podílely odbornice na metodu Mapování a rozvoj kompetencí, vysoce expertní organizace podporující sociální podnikání v České republice a People, Planet, Profit a organizace Spiralis s dvacetiletými zkušenostmi PR a marketingu veřejně prospěšných aktiv.  

Účastníky kurzu byli lidé, kteří často nevědí, jak na TO, nemají potřebné znalosti ani zkušenosti. Co ale vědí je, že „to“ udělat musí. Tahle specifická odhodlanost postavit se situaci, něco podniknout se nedá koupit. Bez ní by nevznikly desítky komunitních center, lesních školek, sociálních a kulturních projektů, bezobalových obchodů, které dělají svět příjemným místem k životu a ne jen místem k přežití. Pokud se tento druh akčnosti nepěstuje, nezalévá, nehnojí, za nějakou dobu zvadne. Přesněji řečeno, zvadnou lidé, kteří mají odvahu přinášet řešení a na výzvy reagovat, být hybateli. Navíc květena občanské angažovanosti je stále křehká a na území České republiky jsou místa, kde se vyskytuje jen velmi vzácně. Jednoho dne se můžeme probudit a zjistíme, že ohrožený druh neměl vhodné podmínky k růstu a vyhynul.

Věříme, že i díky podpoře 120 mimopražských rodičů malých dětí v jejich prospěšných aktivitách v letech 2016 - 2019, bude občanská společnost vzkvétat. Přestože se nikdo z nich na počátku vzdělávací akademie za hybatele nepovažoval, valná většina účastníku se tak po skončení programu chovala. A to především díky úkolům, které si v rámci jednotlivých vzdělávacích bloků zpracovali (kompetenční portfólio, podnikatelský plán, vystupování a prezentování před kamerou aj.).

Účast byla pro sociální podnikavce bezplatná a hlídání dětí bylo zajištěno díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu.

Jako vyvrcholení vzdělávacích cyklů v šesti regionech se v Praze uskutečnila síťovací akce „Národní fórum Rozvíjím svůj svět“ pro více než 80 sociálních podnikavců a podnikavek.

Přemýšlíte, jak vést lidi k aktivnímu rozvoji světa? Na stránkách této publikace objevíte inspiraci. 

Videopříběhy vybraných absolventů programu naleznete na YouTube kanálu Spiralis.

Za inovativnost tohoto programu Spiralis získal Národní cenu kariérového poradenství 2018